• +48 609 450 762
  • Cieplarnia Ostrowit, Ozga 5A, 97-360 Kamieńsk
  • handel@ostrowit.pl

Cieplarnia OSTROWIT

Nasze zioła i sałaty powstają w dwóch cieplarniach, w których ich uprawa poddawana jest ścisłej kontroli za sprawą komputera klimatycznego. Przywiązujemy dużą wagę do świadomości ekologicznej, dlatego nie stosujemy pestycydów a plastikowe doniczki zmieniliśmy na doniczki biodegradowalne.

Nasze rośliny są zdrowe dla organizmu, a ich wartość jest nieoceniona zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy na rynku dostępne są w większości rośliny sprowadzane z zagranicy, które podczas transportu tracą na jakości.

Posiadamy certyfikat Global Gap. To globalnie akceptowalny certyfikat dobrej praktyki rolniczej zapewniający bezpieczeństwo produkcji żywności. Dąży on do zmniejszenia niekorzystnego wpływu na środowisko i zdrowie konsumenta, które wynika z działalności rolniczej. Uwzględnia także wymagania etyczne i wytyczne związane z warunkami pracy.

Certyfikacja GLOBAL GAP obejmuje następujące aspekty:

  • bezpieczeństwo żywności i identyfikowalność,
  • środowisko,
  • zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników,
  • zintegrowane zarządzanie uprawami (IMC), zintegrowana ochrona przed szkodnikami (IPC),
  • system zarządzania jakością (QMS)oraz punkty analizy krytycznej i zagrożeń (HACCP).

Jesteśmy w trakcie wdrażania kolejnych systemów jakości.