• +48 609 194 744
  • Cieplarnia Ostrowit, Ozga 5A, 97-360 Kamieńsk
  • handel@ostrowit.pl

Cieplarnia OSTROWIT

Nasze zioła i sałaty powstają w dwóch cieplarniach, w których ich uprawa poddawana jest ścisłej kontroli za sprawą komputera klimatycznego. Przywiązujemy dużą wagę do świadomości ekologicznej, dlatego nie stosujemy pestycydów a plastikowe doniczki zmieniliśmy na doniczki biodegradowalne.

Nasze rośliny są zdrowe dla organizmu, a ich wartość jest nieoceniona zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy na rynku dostępne są w większości rośliny sprowadzane z zagranicy, które podczas transportu tracą na jakości.

Posiadamy certyfikat Global G.A.P. To globalnie akceptowalny certyfikat dobrej praktyki rolniczej zapewniający bezpieczeństwo produkcji żywności. Dąży on do zmniejszenia niekorzystnego wpływu na środowisko i zdrowie konsumenta, które wynika z działalności rolniczej. Uwzględnia także wymagania etyczne i wytyczne związane z warunkami pracy.

Certyfikacja GLOBAL G.A.P. obejmuje następujące aspekty:

  • bezpieczeństwo żywności i identyfikowalność,
  • środowisko,
  • zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników,
  • zintegrowane zarządzanie uprawami (IMC), zintegrowana ochrona przed szkodnikami (IPC),
  • system zarządzania jakością (QMS)oraz punkty analizy krytycznej i zagrożeń (HACCP).

Global G.A.P. GRASP jest szczególnie wart uwagi – certyfikat ten określa dobro naszych pracowników, bez których produkcja wysokiej jakości dóbr nie byłaby możliwa.

GRASP to ocena ryzyka dotycząca praktyk społecznych. Przede wszystkim zwraca uwagę na kwestie nierozerwalnie związane z człowiekiem – zdrowie pracowników, ich bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie w miejscu pracy.

Uzyskanie tego certyfikatu potwierdza naszą dbałość o jeden z podstawowych elementów naszego gospodarstwa: ludzi.

W końcu dobre warunki w pracy mają ogromny wpływ zarówno na jakość naszych sałat, ale również efektywność całej placówki. Dobrze wyszkoleni, opłacani, zadbani podwładni przynoszą korzyść tak swojemu pracodawcy jak i całemu łańcuchowi dostaw.

Jesteśmy w trakcie wdrażania kolejnych systemów jakości. Szczegóły certyfikacji Global G.A.P. można sprawdzić tutaj wpisując nr certyfikatu GGN: 4059883565416.